Școlile din comună funcționează cu 8 învățători și 16 profesori. în localitate nu există copii neșcolarizați, iar dintre cei peste 209 elevi, din cele două scoli ale comunei, s-au ridicat vârfuri la olimpiade și manifestări artistice.
Școlile au biblioteci cu mii de volume și sute de cititori.

Școala Gimnazială ,,ION MAREȘ” Vulcana-Băi

Scurt istoric

Școala din satul Vulcana-Băi poartă numele “Ion MAREŞ”, învățătorul provenit din cea mai bună școală normală din “Regat” în ultimii ani ai secolului XIX. Definitivat aici, chiar la începutul secolului XX, zeci de ani și-a dat priceperea și sufletul acestei instituții pe care a dezvoltat-o cum s-a priceput mai bine. Astăzi, clădirea școlii are 8 săli de clasă, un laborator de fizico-chimie, unul de biologie, cabinet de istorie-geografie, precum şi două terenuri de sport.

Școala Gimnazială "Vlad ȚEPEȘ" Vulcana de Sus

Despre școală

Școala gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus, unitate de învățământ fără personalitate juridică, denumită structură școlară arondată, subordonată unității școlare de la lit. a), cu niveluri de învățământ primar și gimnazial.

Grădinițe

În comună mai funcționează și două grădinițe de copii, una la Vulcana-Băi cu trei grupe de copii, iar la Vulcana de Sus cu două grupe astfel:

  1. Grădinița „Albă ca zăpada” Vulcana-Băi, unitate de învățământ  fără personalitate juridică, denumită structură școlară arondată, subordonată unității școlare de la lit. a), cu nivelul de învățământ preșcolar;
  2. Grădinița „Paradisul copiilor” Vulcana de Sus, unitate de învățământ fără personalitate juridică, denumită structură școlară arondată, subordonată unității școlare de la lit. a), cu nivelul de învățământ preșcolar.

Cămine Culturale

Din 1961, în Vulcana-Băi există un Cămin Cultural – „Ion MINULESCU” prevăzut cu sală de spectacole cu 250 de locuri, cabine pentru actori, bibliotecă, sală de lectură, cabină pentru operatori filme.
Căminul Cultural “Ion Heliade RĂDULESCU” din satul Vulcana de Sus are o sală pentru 200 de locuri și sală anexă pentru filme.
Căminele Culturale desfășoară activități permanente în colaborare cu unitățile de învățământ și biserică cu ocazia unor evenimente deosebite:

  • 24 IANUARIE – ZIUA UNIRII;
  • 1 MARTIE – ZIUA MĂRŢIŞORULUI;
  • 8 MARTIE – ZIUA FEMEII;
  • 29 IUNIE – SĂRBĂTOAREA COMUNEI;
  • 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI;
  • DE SFINTELE PAŞTI;
  • DE CRĂCIUN.

Ca activități cultural-educative, acum nu mai putem vorbi de balurile sau horele care aveau și un rol social deoarece aici se puneau la cale căsătoriile dintre tinerii comunității.
În anul 2003, Ministerul Culturii și Cultelor împreună cu Centrul Național al Cinematografiei inițiază proiectul cultural „CINEMATOGRAFUL LA SATE”, proiect ce urmărește înființarea cinematografelor sătești, prin reabilitarea și modernizarea căminelor culturale, în vederea asigurării unui cadru instituțional eficient de educație și culturalizare îndeosebi pentru tânăra generație.

Biblioteca Publică „dr. Dinu MAREȘ” Vulcana-Băi

Este instituție publică de interes local înființată sub autoritatea consiliului local.
În colaborare cu cele două școli organizează evenimente culturale cu prilejul aniversării unor scriitori sau poeți de valoare națională.

Sari la conținut