Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vulcana-Băi

Maria MOREANU

DIRECTOR GENERAL

Direcția generală pentru monitorizarea procedurilor administrative

Andreea-Georgiana STOICA

INSPECTOR

Contabilitate
publică

Ioana BUCUROIU

INSPECTOR

Contabilitate
publică

Mihaela-Monica DUȚU

INSPECTOR

Administrarea fiscală
și controlul comercial

Georgiana FĂȘIE

INSPECTOR

Administrarea fiscală
și controlul comercial

Ionuț MOREANU

INSPECTOR

Amenajarea teritoriului, urbanismul și nomenclatura stradală

Simona OACHEȘU

INSPECTOR

Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, cartea funciară, agricultură și activități sanitar-veterinare

Eugen-Gabriel MILEA

INSPECTOR

Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, cartea funciară, agricultură și activități sanitar-veterinare

Alexandru NEGULESCU

INSPECTOR

Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, cartea funciară, agricultură și activități sanitar-veterinare

Dragoș-Marian ȘETREANU

CONSILIER


Achizițiile publice

Elena-Gabriela SĂVULESCU

CONSILIER


Relațiile publice, informatizare și arhiva

Dumitru MOREANU

INSPECTOR

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor

Manuela-Victorița CIOCAN

INSPECTOR

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor

Elena-Roxana VASILE

ȘEF DE SECȚIE


Poliția locală

Florin STOICA

INSPECTOR

Serviciul resurse umane, funcții publice și buget local

Rebeca UȚA

INSPECTOR

Serviciul public de asistență socială și medicală comunitară

Violeta-Denisa MILEA

ASISTENT SOCIAL

Serviciul public de asistență socială și medicală comunitară

Pompilia BĂJENARU

BIBLIOTECAR


Serviciul cultural de utilitate publică

Sari la conținut