Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vulcana-Băi

Maria MOREANU

DIRECTOR GENERAL

Direcția generală pentru monitorizarea procedurilor administrative

Andreea-Georgiana STOICA

INSPECTOR

Contabilitate
publică

George-Valentin DRĂGHICI

ADMINISTRATOR PUBLIC

Mihaela-Monica DUȚU

INSPECTOR

Administrarea fiscală
și controlul comercial

Georgiana FĂȘIE

INSPECTOR

Administrarea fiscală
și controlul comercial

Ionuț MOREANU

INSPECTOR

Amenajarea teritoriului, urbanismul și nomenclatura stradală

Simona OACHEȘU

INSPECTOR

Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, cartea funciară, agricultură și activități sanitar-veterinare

Eugen-Gabriel MILEA

INSPECTOR

Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, cartea funciară, agricultură și activități sanitar-veterinare

Alexandru NEGULESCU

INSPECTOR

Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, cartea funciară, agricultură și activități sanitar-veterinare

Dragoș-Marian ȘETREANU

CONSILIER


Achizițiile publice

Elena-Gabriela SĂVULESCU

CONSILIER


Relațiile publice, informatizare și arhiva

Dumitru MOREANU

INSPECTOR

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor

Manuela-Victorița CIOCAN

INSPECTOR

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor

Elena-Roxana VASILE

ȘEFUL POLIȚIEI LOCALE


Poliția locală

Florin STOICA

INSPECTOR

Serviciul resurse umane, funcții publice și buget local

Rebeca UȚA

INSPECTOR

Serviciul public de asistență socială și medicală comunitară

Violeta-Denisa MILEA

ASISTENT SOCIAL

Serviciul public de asistență socială și medicală comunitară

Pompilia BĂJENARU

BIBLIOTECAR


Serviciul cultural de utilitate publică

Ștefan GHEORGHE

PAZNIC PAZA COMUNALĂ

Constantin ȚÎRGHEȘ

PAZNIC PAZA COMUNALĂ

Florentina MEDREGA

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Serviciul public de asistență socială și medicală comunitară

Gabriela BUCĂ

GUARD

Daniela STOICA

GUARD

Cristian-Costel ARON

POLIȚIST LOCAL
Sari la conținut