Programele, proiectele sau activitățile aprobate pentru
Vulcana-Băi, mai frumoasă și mai iubită!

I. NUME PROIECT: „Modernizarea drumului de acces la Mănăstirea Bunea”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 02.03.2015
BUGET: 2.296.256 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 26.07.2017
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul de Stat – Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 1) DESCRIERE: Este drumul care face legătura între DJ 712B (str. Târgoviște) și Mănăstirea BUNEA, pe un drum betonat în lungime de 2.325 m (str. Armaș Bunea);
CARACTERISTICI: lungimea totală a drumului modernizat – 2.325 m; lățimea părții carosabile – 5,5 m; lățimea acostamentelor – 2×0,75 m; șanț betonat trapez 5.100 m2; podețe tubulare DN 600 armat – 12 buc; gabioane h=3 m, l=150 m; placă suprabetonare podeț = 5 m; podeț dalat un fir l= 5 m; parapet cu lisă SP61=40 m; zid h = 1m-425 m; semnalizare verticală = 24 buc.

II. NUME PROIECT: „Lucrări de refacere a căii de acces și punerea în siguranță a zonei afectate de calamitățile naturale în comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana de Sus, punctul Șetreni”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 07.10.2016
BUGET: 880.772 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 22.03.2017
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul de Stat – Compania Națională de Investiții
DESCRIERE: A fost stabilizată alunecarea de teren din punctul „ȘETRENI” situată la intersecția străzii Valea Cheii cu strada Viforului, printr-un baraj de anrocamente în lungime de 40 m.

III. NUME PROIECT: „Stabilizarea alunecării de teren care afectează strada Valea Cheii și Strada Viforului din satul Vulcana de Sus, punctul „Şetreni” și refacerea infrastructurii rutiere”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 24.04.2017
BUGET: 812.000 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 31.10.2017
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local
DESCRIERE: A fost stabilizată alunecarea de teren din punctul „Șetreni” situată la intersecția străzii Valea Cheii cu strada Viforului.
CARACTERISTICI: drum modernizat = 972 m; lățime carosabil = 3,5m; sistem gabioane = 20m.

IV. NUME PROIECT: „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL „ECATERINA OPROIU” VULCANA-BĂI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 23.06.2017
BUGET: 2.645.656 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 03.10.2019
SURSA DE FINANȚARE: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
DESCRIERE: Căminul Cultural „ECATERINA OPROIU” Vulcana-Băi, Județul Dâmbovița a fost modernizat interior și exterior și dotat cu aparatură audio-video. De asemenea, a fost extins cu două grupuri sanitare și amenajate două parcări situate în fața și în spatele acestuia.

V. NUME PROIECT: „Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Vulcana-Băi”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 14.12.2017
BUGET: 99.960 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: În derulare
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local al Consiliului Județean Dâmbovița – 50% și Bugetul local al Comunei Vulcana-Băi – 50%
DESCRIERE: În asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița au fost demarate procedurile de actualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism.

VI. NUME PROIECT: „Modernizarea străzii Matei Basarab din Comuna Vulcana-Băi, Județul Dâmbovița”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 12.02.2018
BUGET: 309.147,37 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 21.06.2018
SURSA DE FINANȚARE: Grupul de Acțiune Locală „Valea Ialomiței” – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
DESCRIERE: lungimea totală a drumului modernizat – 500 m; lățimea părții carosabile – 3,5 m; lățimea acostamentelor – 2×0,50 m; 1 m șanțurile în proiecție orizontală; structura rutieră: 18 cm îmbrăcăminte rigidă din BCR4; 2-5 cm strat de egalizare din nisip+kraft; 15 cm balast de reprofilare.

VII. NUME PROIECT: „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 08.05.2018
BUGET: 676.014,69 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 06.07.2018
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul de Stat – Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2)
DESCRIERE: Au fost realizate următoarele: montarea a 615 aparate de iluminat echipate cu LED-uri de 30W; durata de viață sursa LED >50000 ore; montarea a 5 stâlpi lampadari; extinderea sistemului de iluminat cu 75 de stâlpi metalici H=5m; montarea a 18.833 m de rețea TYIR OlAl 1×25+1x16Al; linie electrică subterană LES – 2.150m și modernizarea a 5 puncte de aprindere.

VIII. NUME PROIECT: „Refacere drum local ca urmare a alunecării de teren din strada Dimitrie BOLINTINEANU, care afectează accesul în zonă”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 22.06.2018
BUGET: 832.997,51 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 26.11.2018
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local
DESCRIERE: Drum modernizat cu o bandă de circulație: L=320 m; lățime carosabil: 3 m; podețe tubulare Ø400 armate: 1 buc; lucrări de artă și apărare CES, care includ: canivou la intersecția cu DC139A; tub DN400 armat la km 0+048; loc încrucișare dreapta la km 0+075 având 60 mp; ziduri de debleu stânga D120 km 0+090 – 0+160; loc încrucișare dreapta la km 0+210 având 60 mp; ziduri de debleu stânga D120 km 0+245 – 0+265; lucrări de CES de debleu stânga de la km 0+265 – 0+290.

IX. NUME PROIECT: „WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 16.07.2019
BUGET: 71.208 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 30.03.2020
SURSA DE FINANȚARE: Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)
DESCRIERE: Realizarea conexiunii la internet în zece puncte din Comuna Vulcana-Băi prin furnizarea și instalarea de access point-uri exterior Lancom OAP 822 = 10 bucăți, o bucată Switch Zyxel GS1200-5-hp managed, o bucată Switch Zyxel GS1200-8-hp managed.

X. NUME PROIECT: „Refacere pod Moară și pod Noroaia în satul Vulcana-Băi”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 18.10.2019
BUGET: 689.010 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 27.04.2020
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local
DESCRIERE: Au fost executate următoarele lucrări: 1. Construire pod pe strada Noroaia: lungime=10 m; lățime, cale pod=4,87m; He = 2.5m (Pod pe un fir de circulație); 4 aripi sistem gabion de 4 m lungime fiecare. 2. Punctul „Moară”: Prag hidrotehnic minimal prin îngroparea pe latura lungă a unui gabion de 10m încastrat în maluri.

XI. NUME PROIECT: „Reabilitarea punctului sanitar din satul Vulcana de Sus”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 01.10.2020
BUGET: 280.804,85 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: În derulare
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local
DESCRIERE: A fost modernizat (placat cu polistiren, schimbat invelitoarea, gresie, faianță, lavabil la interior) și dotat cu birouri, pat de consultație, cuier, scaune, aer condiționat, lift pentru persoanele cu dizabilități și montat fosă vidanjabilă.

XII. NUME PROIECT: „Modernizarea unor drumuri publice în comuna Vulcana-Băi”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 16.09.2020
BUGET: 627.517,98 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: 24.06.2021
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local
DESCRIERE: Au fost betonate următoarele drumuri publice: str. Spătărești 316 m, str. Cucuteni – 100m, str. Viforului – 100 m, str. preot Vasile MILEA – 100 m, str. Dimitrie CANTEMIR – 100 m, str. Ion CREANGĂ – 100 m și str. Viitorului – 100 m.

XIII. NUME PROIECT: „Modernizare drumuri de interes local în comunele Pietrari – Vulcana-Băi” – membre A.D.I.
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 23.11.2017
BUGET: 12.719.420 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: În derulare
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul de Stat – Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2)
DESCRIERE: Proiect comun realizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Vulcana-Băi-Pietrari”, fiind drumul de legătură între Comuna Vulcana-Băi și Comuna Pietrari, care scurtează distanța dintre cele două localități cu cca. 40 km. A fost modernizat prin turnarea unui covor asfaltic pe teritoriul Comunei Vulcana-Băi, în lungime de 6,059 km; au fost construite podețe betonate de acces către toate proprietățile situate de-a lungul drumului și au fost betonate șanțurile în lungime de 9,5 km. Lungimea totală a drumului modernizat = 9,299 km, din care pe teritoriul Comunei Vulcana-Băi = 6,059 km, cu lățimea părții carosabile între 4-5,5 m și lățimea acostamentelor între 0,50-0,75 m.

XIV. NUME PROIECT: „LUCRĂRI DE STABILIZARE A ALUNECĂRII DE TEREN DE PE STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU ȘI BETONAREA STRĂZII, REFACEREA PODULUI DE PE STRADA REVAY ȘI BETONAREA STRĂZII”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 29.03.2021
BUGET: 3.413.561 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: În derulare
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul de Stat – Compania Națională de Investiții DESCRIERE: Stabilizarea alunecării de teren de pe strada Dimitrie BOLINTINEANU și betonarea străzii, refacerea podului de pe strada Revay și betonarea străzii.

XV. NUME PROIECT: „STABILIZAREA UNOR ALUNECĂRI DE TEREN ȘI A DOUĂ PODURI AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE, ÎN COMUNA VULCANA-BĂI”
DATA OBȚINERII FINANȚĂRII: 25.06.2021
BUGET: 12.196.166 lei cu TVA
DATA FINALIZĂRII: În derulare
SURSA DE FINANȚARE: Bugetul de Stat – Compania Națională de Investiții
DESCRIERE: 1. Lucrări de stabilizare a alunecării de teren de pe strada Mioarelor și betonarea străzii pe o lungime de 100 de metri;
2. Lucrări de stabilizare a alunecării de teren de pe strada Ion CREANGĂ și betonarea străzii pe o lungime de 300 de metri;
3. Refacerea podului de acces pe strada Ion CREANGĂ și betonarea străzii pe o lungime de 100 de metri;
4. Refacerea podului de acces pe strada Făgetului și betonarea străzii pe o lungime de 250 de metri;
5. Lucrări de stabilizare a alunecării de teren de pe strada Spătărești pe o lungime de 200 de metri și betonarea străzii pe o lungime de 300 de metri.

Nr. crt.Denumirea investițieiScurtă descriereSursa de finanțare

Infrastructură

 

 

1.

 

Modernizarea/reabilitarea clădirilor publice

Se urmărește modernizarea/reabilitarea clădirilor publice cu deficiențe majore pentru a satisface nevoile prezentului

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

2.

 

Modernizarea/refacerea drumurilor publice din comună

Se urmărește betonarea străzilor pietruite și modernizarea, prin asfaltare, a străzilor ce au fost betonate și s-au deteriorat

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

3.

 

Modernizarea drumului de

lăgătură Vulcana-Băi-Pucioasa

Se urmărește modernizarea, prin asfaltare, a drumului de legătură între comuna Vulcana-Băi și orașul Pucioasa

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

4.

 

Reabilitarea/construcția de poduri și podețe

Reabilitarea podurilor și podețelor existente și construcția de noi poduri și podețe pentru facilitarea accesului

locuitorilor la instituții și servicii de interes public

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

5.

 

Înființarea de trotuare pentru traficul pietonal

Crearea de trotuare destinate circulației pietonale

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

6.

 

Amenajarea drumurilor de exploatare agricolă

Amenajarea drumurilor de exploatare agricolă pentru facilitarea accesului agricultorilor la terenurile aflate în zona agricolă a localității

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

7.

 

Înființare rețea de canalizare și amenajarea unei stații de epurare

Asigurarea accesului cetățenilor la rețeaua de canalizare și amenajarea unei stații de epurare

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

8.

 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă

Asigurarea alimentării cu apă potabilă tuturor locuitorilor comunei

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

9.

 

Extinderea rețelei de gaze naturale

Asigurarea alimentării cu gaze naturale tuturor locuitorilor comuneiFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

10.

 

Modernizarea stațiilor de transport public în comun

Se urmărește amenajarea stațiilor de transport public în comun pentru peotejarea cetățenilor pe perioada așteptării mijloacelor de transport public

în comun

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

11.

 

Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare video din comuna Vulcana-Băi

Amplasarea de camere de supraveghere video în majoritatea intersecțiilor și spațiilor publice din comuna Vulcana-Băi

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

12.

 

Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal

Se dorește extinderea sistemului de iluminat public stradal, cu precădere pe străzile secundare și modernizarea corpurilor de iluminat existenteFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

13.

 

 

Reabilitarea lăcașurilor de cult din comună

Se urmărește reabilitarea lăcașurilor de cult din comună, realizarea împrejmuirilor la monumentele eroilor și construirea unei camere mortuare pe lângă Biserica „Sfânta Treime”-Vulcana

de Sus

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Recreere

 

 

14.

Amenajarea de parcuri/spații verzi/zone de recreere/locuri de joacă pentru copiiSe dorește amenajarea de parcuri/spații verzi/zone de recreere/locuri de joacă pentru copii

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

15.

Reabilitarea și dotarea sălii de sport din comuna Vulcana-BăiSe urmărește reabilitarea completă a sălii de sport și dotarea acesteia, astfel încât să se asigure condiții optime pentru desfășurarea activităților sportive

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

16.

Înființare teren de fotbal cu gazon artificial în curtea școlii

„Vlad ȚEPEȘ” – Vulcana de Sus

Modernizarea terenului de fotbal din curtea școlii „Vlad ȚEPEȘ”-Vulcana de Sus prin montarea de gazon artificialFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

17.

Amenajarea terenului de fotbal din parcul „Sf. Ap. Petru și Pavel”Amenajarea terenului de fotbal din parcul „Sf. Ap. Petru și Pavel” prin montarea de gazon artificial, împrejmuirea acestuia și instalare de surse de iluminareFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Servicii Sociale

 

18.

Înființare        centru        pentru persoanele vârstniceAmenajarea unui centru pentru persoanele vârstnice și oferirea de servicii de îngrijire și sănătate acestora

Fonduri europene nerambursabile; GAL;

Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Învățământ

 

 

19.

Modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ din comuna Vulcana-BăiModernizarea completă a unităților de învățământ din comună și dotarea acestora cu echipamente moderne, care să asigure desfășurarea activității la standarde europeneFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Mediu

 

 

20.

Managementul deșeurilorControlarea    depozitării   deșeurilor    în vederea protejării mediului

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

21.

Măsuri    de   protecție    împotriva fenomenelor naturale

Consolidarea malurilor zonelor traversate de ape, realizarea pragurilor de fund în zona podurilor și gestionarea optimă a zonei drumurilor (a șanțurilor la

toate drumurile publice) pentru scurgerea corectă a apelor pluviale

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

22.

Instalarea      de     surse     pentru crearea de „energie verde”

Se    dorește    amenajarea     unui    parc fotovoltaic    pentru     producerea     de

„energie   verde”,   cu   scopul   utilizării

acesteia în cadrul clădirilor publice din localitate

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

23.

Program de împădurire a versanților afectați de fenomene geomorfologice actuale

Implementarea unui program de împădurire a zonelor afectate de fenomene geomorfologice (alunecări de teren, eroziuni, procese de ravenare

etc.)

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

Turism

 

 

24.

Înființarea și dotarea unei baze de tratament și dezvoltarea rețelei de captare și transport a izvoarelor mineraleSe urmărește punerea în valoare a izvoarelor minerale de care dispune comuna Vulcana-Băi, prin crearea unei baze de tratament

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

25.

Construirea unei pensiuni turistice și a unei zone de agrement pe strada Armaș BUNEASe dorește dezvoltarea turismului în comună, având în vedere potențialul turistic de care dispune

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

26.

Realizare iluminat arhitectural și ornamental pentru punerea în valoare turistică a lăcașurilor de cult și a monumentelor din comuna Vulcana-BăiSe urmărește punerea în valoare turistică a lăcașurilor de cult și a monumentelor din comuna Vulcana-BăiFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

27.

Amenajarea unei telecabine care să facă legătura între satul de reședință și Mănăstirea Bunea, pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potențial

turistic

Se urmărește valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potențial turisticFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Dotări/Utilaje

 

 

28.

Achiziție                     dotări/utilaje operaționale pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vulcana-BăiDotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vulcana- Băi cu utilaje operaționale și alte echipamente

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

I. TERITORIUL:
1. Alegeți trei lucruri care vă plac cel mai mult în Comuna Vulcana-Băi?

La această întrebare au fost furnizate 158 răspunsuri, dintr-un maxim posibil de 180 răspunsuri, cele mai apreciate lucruri din Comuna Vulcana-Băi fiind peisajul natural (93,33% dintre respondenți), oamenii din localitate (75% dintre respondenți) și condițiile de
petrecere a timpului liber (61,67% dintre respondenți), în timp ce la polul opus se situează locația de desfășurare a activităților economice realizate în localitate (20% dintre respondenți) și stabilitatea locului de muncă (6,67% dintre respondenți).

 

2. Alegeți trei lucruri care nu vă plac în Comuna Vulcana-Băi?

La această întrebare au fost furnizate 168 răspunsuri, dintr-un maxim posibil de 180 răspunsuri, lucrurile mai puțin plăcute din Comuna Vulcana-Băi, în opinia celor 60 de persoane chestionate, fiind reprezentate de faptul că nu se păstrează curățenia (73,33% dintre respondenți), de starea utilităților, a drumurilor și a condițiilor pentru valorificarea produselor locale (aprox. 50% dintre respondenți).
De asemenea, 35% dintre vulcăneni nu sunt mulțumiți de condițiile de petrecere a timpului liber, 16,67% dintre acestia spun că în comună nu sunt locuri de muncă bine plătite, iar 6,67% au atras atenția cu privire la lipsa mijloacelor de transport în comun.

 

3. Care considerați că sunt cele mai importante trei resurse pe care se poate sprijini dezvoltarea viitoare a Comunei Vulcana-Băi?

La această întrebare au fost furnizate 157 răspunsuri, dintr-un maxim posibil de 180 răspunsuri, iar principala resursă care poate contribui la dezvoltarea viitoare a Comunei Vulcana-Băi, în opinia persoanelor chestionate, este turismul (100% dintre respondenți).
Alte resurse pe care vulcănenii au pus accentul sunt resursele naturale (83,33% dintre respondenți) și resursele umane (48,33% dintre respondenți).

 

4. Cât de mulțumit sau nemulțumit sunteți de aspectele din tabelul de mai jos, cu privire la Comuna Vulcana-Băi?
Analizând răspunsurile persoanelor chestionate la această întrebare, se constată următoarele:

 • În ceea ce privește starea drumurilor/străzilor, 17 persoane s-au declarat mulțumite de starea acestora, 22 din cei 60 de respondenți s-au declarat „Nici mulțumiți, nici nemulțumiți”, în timp ce 13 persoane s-au declarat nemulțumite.
 • Având în vedere calitatea apei furnizate, 15 persoane s-au arătat foarte mulțumite de calitatea acesteia, iar 39 persoane s-au arătat mulțumite, de aici reieșind faptul că cetățenii comunei sunt mulțumiți de calitatea apei cu care sunt aprovizionați.
 • Referitor la starea rețelei de canalizare, cea mai mare parte a celor care au răspuns s-au declarat foarte nemulțumiți de starea acesteia, lucru știut de altfel, deoarece aceasta încă nu există la nivelul comunei.
 • Cu privire la aspectul și suficiența spațiului clădirilor publice, jumătate dintre respondenți le-au apreciat ca fiind într-o stare bună și având un spațiu suficient, deoarece s-au arătat mulțumiți de acestea.
 • În ceea ce privește calitatea serviciilor oferite de poștă, aprox. 75% dintre persoanele chestionate s-au arătat foarte mulțumite și mulțumite de aceasta, în timp ce aprox. 18% s-au declarat „Nici mulțumiți, nici nemulțumiți”.
 • Serviciile de telefonie din Comuna Vulcana-Băi sunt mulțumitoare pentru 35% dintre persoanele chestionate.
 • 38,33% dintre respondenți sunt mulțumiți de locurile de joacă pentru copii existente, în timp ce 35% dintre aceștia s-au declarat „Nici mulțumiți, nici nemulțumiți”.
 • Aprox. 50% dintre persoanele care au răspuns la acest chestionar sau arătat mulțumite de activitatea desfășurată de autoritățile administrației publice locale.
 • Mijloacele de transport public din Comuna Vulcana-Băi nu acoperă nevoile cetățenilor, aceștia declarându-se nemulțumiți și foarte nemulțumiți de acestea.
 • 41,67% dintre respondenți sunt mulțumiți de serviciile de ordine publică pentru siguranța cetățeanului, în timp ce 31,67% dintre aceștia s-au declarat „Nici mulțumiți, nici nemulțumiți”.
 • Aprox. 60% dintre persoanele chestionate consideră că în Comuna Vulcana-Băi nu este păstrată curățenia, acestea arătându-se nemulțumite de acest aspect.
 • În ceea ce privește protecția mediului înconjurător, jumătate dintre respondenți s-au declarant „Nici mulțumiți, nici nemulțumiți” de acest lucru.

 

5. Care sunt primele lucruri pe care le considerați necesare în comuna dumneavoastră pentru recreere și petrecerea timpului liber?

La această întrebare au fost furnizate 162 răspunsuri, dintr-un maxim posibil de 180 răspunsuri, care au avut ca scop identificarea necesităților pentru recreere și petrecerea timpului liber, pe baza dorințelor persoanelor chestionate.
Astfel, vulcănenii consideră că principalele lucruri care le pot asigura o recreere cât mai plăcută sunt reprezentate de amenajarea de spații verzi pentru plimbare (58,33% dintre respondenți), înființarea unui centru de tratament (55% dintre respondenți), construirea
unei săli de sport și a unui centru de distracții și divertisment (33,33% dintre respondenți), amenajarea de spații pentru jocuri (31,67% dintre respondenți), precum și crearea de piste pentru biciclete (26,67% dintre respondenți).

Pentru vizualizarea detaliată a răspunsurilor vă rugăm să consultați documentul Strategiei de dezvoltare dând click aici.

Sari la conținut