Nadia-Alina
DUMITRESCU

Consilier Local
Președintele Comisiei de specialitate A, în domeniile: comuna Vulcana-Băi, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice, ale societăților de interes local, dezvoltarea economico-socială și administrarea domeniului
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut