Comisia  analiza Comisia I Comisia II ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ COMISIA DE VALIDARE ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA COMUNA VULCANA-BĂI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULCANA-BĂI PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI SATUL SELEMET, REPUBLICA MOLDOVA •înfrăţire• SUBFILIALA COMUNALĂ DE CRUCE ROŞIE ALTE STRUCTURI ASOCIATIVE COMISIA III COMISIA IV COMISIA MIXTĂ DELEGATUL SĂTESC COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ COMISIA COMUNALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR UNITATEA LOCALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA BOLILOR TRANSMISIBILE ALE ANIMALELOR ŞI A ZOONOZELOR COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VICEPRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI CONSILIERUL PERSONAL AL PRIMARULUI COMUNEI COMISIA PENTRU PROBLEME DE APĂRARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘ” Vulcana-Băi  U.Î.P.J.  ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLAD ŢEPEŞ GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBĂ CA ZĂPADA GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL PARADISUL COPIILOR SECRETARUL COMUNEI VULCANA-BĂI ADMINISTRATORUL PUBLIC SOCIETATE COMERCIALĂ DE INTERES LOCAL SERVICIUL RESURSE UMANE, FUNCȚII PUBLICE ȘI BUGET LOCAL POLIȚIA LOCALĂ CONTABILITATEA PUBLICĂ SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PAZA COMUNALĂ ADMINISTRAREA FISCALĂ ȘI CONTROLUL COMERCIAL URBANISMUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL COMISIA PENTRU IMPEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL COMISIA DE INVENTARIERE COMISIA DE CONCURS COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR COMISIA PARITARĂ COMISIA DE DISCIPLINĂ COMISIA PENTRU LICITAȚII COMISIA COMUNALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL… CONSILIUL ÎNTÂILOR PREMIANȚI DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SERVICIUL COMUNITAR PENTRU REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU, AGRICULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI SANITAR-VETERINARE RELAȚIILE PUBLICE ȘI INFORMATIZARE ACHIZIȚŢIILE PUBLICE CONSILIUL COMUNITAR CONSULTATIV ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE ȘI AL PROTECȚIEI COPILULUI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE SERVICIUL PUBLIC PENTRU PROTECȚIA SPECIALĂ A PERSONALELOR CU HANDICAP AUDITUL PUBLIC INTERN organizat prin cooperare ALTE ACTIVITĂȚI organizate prin cooperare SERVICIUL CULTURAL DE UTILITATE PUBLICĂ CONSILIUL ȘTIINȚIFIC BIBLIOTECA COMUNALĂ GRIGORE ALEXANDRESCU CĂMINUL CULTURAL ION MINULESCU și CĂMINUL CULTURAL ION HELIADE RĂDULESCU GRUPUL VOCAL MLĂDIȚE VULCĂNENE CLUBURI RECREATIV-SPORTIV GRUPUL COREGRAFIC JUNII VALAHI MUZEUL LOCAL ALEȘI LOCALI nu intră în calcul la numărul posturilor ALEȘI LOCALI intră în calcul la numărul posturilor DIVERSE STRUCTURI nu intră în calcul la numărul posturilor FUNCȚIONARI PUBLICI DE CONDUCERE intră în calcul la numărul posturilor ACTIVITATE ORGANIZATĂ PRIN COOPERARE nu intră în calcul la numărul posturilor FUNCȚIONARI PUBLICI DE EXECUȚIE intră în calcul la numărul posturilor PERSONAL CONTRACTUAL intră în calcul la numărul posturilor SOCIETATE COMERCIALĂ nu intră în calcul la numărul posturilor ACTIVITATE FINANȚATĂ DE LA CAPITOLUL BUGETAR ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ nu intră în calcul la numărul posturilor ACTIVITATE FINANȚATĂ DE LA CAPITOLUL BUGETAR ÎNVĂȚĂMÂNT nu intră în calcul la numărul posturilor ORGANIZAȚIE AUXILIARĂ AUTORITĂȚII PUBLICE nu intră în calcul la numărul posturilor