Informații de
interes public


Contact

Alegeri
locale 2024

Programe și
Proiecte

Servicii
on-line

Pagina oficială
de facebook

Buletin
informativ


Petiții

Fărâmituri din suflet vulcănean

C.A.R. Pensionari
„Speranța” Pucioasa

Infoturism
Vulcana-Băi

Am câștigat, ne-am bucurat!

Autorități/Instituții publice centrale
MAI MULT
Instituții publice de interes județean
MAI MULT
Structuri
asociative
MAI MULT

Înfrățiri
MAI MULT
0 1456

de aici numărăm
anii existenței mele

0 3025

de locuitori
ai comunei

0 3

sate

0 2815

ha

Clip de prezentare al
comunei Vulcana-Băi

Cuvântul Primarului

DRAGĂ OASPETE,

În calitatea mea de gazdă, prilej de satisfacție pentru mine, dă-mi voie să mă prezint: mă numesc Vulcana-Băi și, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României, sunt comună a județului Dâmbovița.
Sunt compusă din trei sate: Vulcana-Băi unde am reședința, Nicolaești și Vulcana de Sus, având o suprafață de 28,15 km², precum și o populație ce balansează în jurul a 3.000 de locuitori, activitatea administrației publice locale desfășurându-se într-o clădire dată în funcțiune pe data de 28 decembrie 1994, fiind emblematică nu numai pentru județul Dâmbovița.
În izvoarele scrise figurez, ca o primă atestare documentară, în Cartea domnească dată de voievodul Radu ȘERBAN la data de 20 ianuarie 1604, dar, cu certitudine, primul stăpân al meu, cu care mă mândresc, a fost Vlad Țepeș, cumpărându-mă, mai mult ca sigur, după cercetările întreprinse de autorul ultimelor monografii, regretatul și inegalabilul, asiduu cercetător într-ale istoriei locurilor vulcănene,  dr. Dinu-Aurel MAREȘ, la începutul primei sale domnii, adică în anul 1456 și, apoi, dăruindu-mă surorii sale Alexandra....

Acum mă cheamă cum m-am prezentat, dar de unde-mi vine numele? În această privință, mai toți cercetătorii care s-au ocupat de acest nume, Vulcana, sunt de acord că la baza lui stă vechiul cuvânt slav vluku, care înseamnă lup, din care s-a născut cuvântul Vlăcana. Au mai fost … izvoare și izvoare, păreri și păreri. În orice caz, toponimul Vulcana este local, al zonei, nemaiîntâlnit în alte părți ale țării, iar ca Vulcana-Băi, individualizat, este unic.

Despre ce-am fost și sunt, dar și de cum voi fi, am cercetări aprofundate, izvoare scrise de nesecat pentru cei însetați de cunoaștere, spre neuitare, cuprinzându-le în documentarul de mai jos.

Nu sunt singură, căci am ca vecini orașele Fieni și Pucioasa, cât și comunele Brănești, Moțăieni, Pietrari, Râu Alb, Voinești și Vulcana-Pandele, situându-mă la 18 km de municipiul reședință a județului Dâmbovița, Târgoviște. La anul scrierii acestui mesaj, 2022, deschiderile către vecini, prin drumuri modernizate, sunt: DJ 712 B către comuna Vulcana-Pandele și DC 139 către comuna Pietrari. Chiar dacă îmi sunt vecini, accesul, prin drumuri modernizate, către Brănești se face prin Vulcana-Pandele, către Moțăieni prin Vulcana-Pandele, Brănești și Pucioasa, către Voinești prin Pietrari, către Râu Alb prin Pietrari și Bărbulețu.

Harul Bunului Dumnezeu se pogoară pentru creștinii-ortodocși în Biserica cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Adormirea Maicii Domnului” din satul Vulcana-Băi și în Biserica cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae”, iar din 6 septembrie 1983 „Sfânta Treime” din satul Vulcana de Sus, ca biserici parohiale. Acestora li se alătură încă două locașuri pentru credincioșii Bisericii Creștine după Evanghelie și Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, aceasta din urmă desfășurându-și activitatea la Centrul Social de Sănătate, Educație și Familie, edificate în satul Vulcana-Băi.

Anul 1654 dăruiește acestor locuri biserica Schitului Bunea care este un monument istoric cu arhitectură tipică vremii domniei lui Matei BASARAB, înaintând relativ de curând, la rangul de Mănăstire. În acest loc sacru a pășit în anul 1696, pe 21 ianuarie, pentru a da milostenie, însuși Sfântul Voievodul Martir Constantin BRÂNCOVEANU. Obștea mănăstirească cinstind înaintașii locurilor, a edificat între anii 1998 și 2001 Biserica „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” și „Sfânta Cuvioasa Maria Egipteanca”, locașul vechi de secole, Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, devenind impropriu desfășurării de slujbe.

Am patru clădiri destinate învățământului: Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, Școala „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus, Grădinița „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi și Grădinița „Paradisul copiilor” Vulcana de Sus.

Preocuparea autorităților administrației publice locale pentru edificarea unor spații publice pentru activitățile culturale vine de peste o jumătate de veac, având Căminul cultural „Ecaterina OPROIU” și Biblioteca publică „Dr. Dinu MAREȘ”, în satul Vulcana-Băi, și Căminul cultural „Ion Heliade RĂDULESCU” în satul Vulcana de Sus.

Din anul 1998, rodul osârdiei dr. Ion POPESCU, născut la data de 13 decembrie 1932 și decedat la data de 10 noiembrie 2021, au fost edificate Așezămintele Interreligioase, sub umbrela CENTRULUI INTERNAŢIONAL ECUMENIC ca organism neguvernamental, fără coloratură politică, laico-religios cu caracter cultural social, fără scop lucrativ, care grupează clerici și laici ai diferitelor confesiuni și etnii din România, precum și reprezentanți ai altor confesiuni din străinătate, construind aici, trei locașuri de cult – Biserica creștin-ortodoxă cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” care adăpostește moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul, o sinagogă și o moschee.

Sunt locașurile de cult ale celor trei mari religii ale lumii, ai căror credincioși, de secole conviețuiesc în România, în armonie, fără a exista între ei neînțelegeri sau conflicte, ei muncind și rugându-se dimpreună, frățește în marea trecere prin această lume.

Chiar dacă Mănăstirea Bunea și Așezămintele Interreligioase, la data scrierii acestui mesaj sunt revendicate a fi aparținătoare comunelor învecinate Vulcana-Pandele și Brănești, aceste simboluri dincolo de voința administrativă a unora sau altora sunt indisolubil legate de mine, de Vulcana-Băi.

Am bucuria să găzduiesc, din august 2004, sediul Asociației Comunelor din România, din anul 2017, sediul Asociației Profesioniștilor în Audit Public și Control Intern Managerial, organizații neguvernamentale naționale, precum și, din anul 2005, sediul Filialei Județene Dâmbovița a Asociației Comunelor din România, organizație județeană. În curs de dobândire a personalității juridice, până la finele anului 2022, este o nouă organizație de interes național, Asociația Stabilitate, Armonie și Tradiții – SAT.

Sunt înfrățită cu satul Selemet și cu comuna Parcani din Republica Moldova și sunt parte a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vulcana-Băi – Pietrari, modernizând împreună, în anii 2019 – 2022, DC 139, dar și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vulcana-Băi – Râu Alb, având ca inițiativă edificarea unei piste de biciclete conexă drumului de legătură directă între mine și vecină.

Deși exist de peste o jumătate de mileniu, întineresc prin fiecare dintre cei ce-mi clădesc țarina și mă fac mai cunoscută prin fiecare dintre voi, cei ce-mi călcați hotarul.

Am satisfacția de a avea între hotarele mele gospodării frumoase cu oameni pe măsură, nu numai locuitori ai mei, ducând și memoria a peste 8.000 de oameni care-și au odihna veșnică în pământul meu.

Împărtășesc cu voi o mare mâhnire, deși am în subsol ape minerale iodurate și sulfuroase, deși am fost stațiune balneară în perioada 1933-1945, când vizitatorii veneau pe brațele altora și plecau pe picioarele lor, unii fiind chiar personalități marcante, spre exemplu poetul Ion MINULESCU, deși după anul 1990 au fost încercări pentru punerea în valoare a acestor bogății naturale, totul a rămas la nivel de dorințe, de proiecte, dar fără edificarea clădirilor necesare. Nutresc convingerea că într-un viitor nu foarte îndepărtat, această mâhnire a mea, a noastră, să se transforme într-o mare bucurie.

Pentru tine și altora asemenea ție, cu aleasă admirație și prețuire,

COMUNA VULCANA-BĂI,

prin primarul său,

Emil DRĂGHICI,

de la 4 septembrie 1990

Izvoare scrise, de nesecat, pentru cei însetați de cunoaștere, spre neuitare

Nr.

crt.

Titlul lucrării, potrivit primei coperți

Anul

Autorul/autorii

0

1

2

3

1.     

SURSELE DE LA PUCIOASA și VULCANA,

ISTORICUL ACESTOR SURSE, LUCRĂRILE HYDRO-CHIMICE, CALITĂȚILE LOR ÎN USUL BALNEAR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRILE CE RECLAMĂ; CA INSTALAȚIUNE BALNEARĂ MODERNĂ

TIP:, LIBRĂRIA ȘI LEGĂTORIA VIITORUL

1902

Dr. G.T. ZISSU, Medic Primar al Județului Dâmbovița

2.     

STATUTELE SOC. COOP. PENTRU EXPLOATAREA APELOR MINERALE „SĂNĂTATEA” DIN COMUNA VULCANA-BĂI JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, Înființată la 14 august 1911

1922

3.     

BĂILE VÂLCANA DIN JUD. DÂMBOVIȚA

PUȚURILE DE IOD ȘI UZINA ELECTRICĂ

Tip. „Concurența” Ploiești

4.     

BĂILE VÂLCANA

ISTORIC – DESCRIERE ÎMPREJURIMI ȘI CURĂ BLANEARĂ

CU O PREFAȚĂ DE DOMNUL GENERAL Dr. VICOL

TIPOGRAFIA GRAIUL ROMÂNESC BUCUREȘTI

DR. POPESCU-VULCANA

MEDIC BALNEOLOG

5.     

BĂILE VULCANA, județul Dâmbovița

BUCUREȘTI – TIPOGRAFIA CĂRȚILOR BISERICEȘTI

1922

DR. POPESCU-VÂLCANA

6.     

Vulcana-Băi

Virgil I. MAREȘ

7.     

PREZINTĂ STAȚIUNILE:

PUCIOASA

VULCANA

PIETROȘIȚA

Din punct de vedere balneo-climatic

Pretorul CONST. A GEORGESCU cu colaborarea D-nilor AUREL ȘI VASILE VARTIC

8.     

FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI

Lucrare făcută în Institutul de Balneologie „Prof. Dr. A. Teohari” de sub conducerea D-lui Prof Dr. Gh. Băltăceanu

No. 4044

ACȚIUNEA APEI MINERALE DE VÂLCANA

(Izvorul Ovessa) asupra SECREȚIEI BILIARE (Studiu experimental)

TEZA PENTRU DOCTORAT ÎN MEDICINĂ ȘI CHIRURGIE

Prezentată și susținută în ziua de … Februarie 1934, ora … p.m.

Tip. ROMÂNIA NOUĂ, str. URANUS, 79 – BUCUREȘTI

1934

Gheorghe I. MAREȘ

Medic Locotenent din Institutul Sanitar Militar Intern al Spitalului Brâncovenesc

9.     

VULCANA-BĂI și Schitu Bunea

1976

Gheorghe I. MAREȘ și Dinu MAREȘ

10.   

VULCANA-BĂI … 400 …

2004

Gheorghe I. MAREȘ și Dinu MAREȘ

11.   

O viață de om la Vulcana-Băi

2006

Dinu MAREȘ

12.   

Familia MAREȘ pagini de genealogie, supoziții și certitudini

2008

Dinu MAREȘ

13.   

VULCANA-BĂI … 558 … SAT DOMNESC: 1456 – 1462

2014

Dinu MAREȘ

14.   

Vulcana-Băi. Instantanee medievale, momente de istorie locală modernă și contemporană, comentate

2016

Dinu MAREȘ

15.   

MOȘTENIREA VULCĂNENILOR

2018

Dinu MAREȘ

16.   

Prea interesantele, fascinantele și adevăratele povestiri ale timpurilor celor vechi … VULCANA MEDIEVALĂ … Așezare dinaintea anului 1241, probabil din secolele VII – VIII

2019

Dinu MAREȘ

17.   

VOIEVOZI AI ȚĂRII ROMÂNEȘTI LA VÂLCANA, DIN 1918 VULCANA-BĂI

2020

Dinu MAREȘ

18.   

ISTORIA ALTFEL. VOIEVOZI ROMÂNI ȘI DESTINUL LOR FINAL DE DOMNIE. SFÂRȘIT DE VIAȚĂ.

2021

Dinu MAREȘ

19.   

VULCANA-BĂI Ab hoc et ab hac (de ici și de colo) Date inedite și informații puțin cunoscute

2022

Dinu MAREȘ

ed
motto draăghici

Evenimente

Anunțuri & Informări

Formular de contact


    Sari la conținut